معرفی هلدینگ

هلدینگ بهین راهکار

در سال 97، همزمان با نهمین سال فعالیت شرکت بهین راهکار توسعه پیشرو، شرکت "بهین راهکار" بعنوان سرگروه شرکت های بهین راهکار تاسیس گردید. هدف از ایجاد این شرکت، تجمیع خدمات تخصصی در شرکتهای مستقل و نیز ایجاد حوزه های جدید فعالیت، ذیل هلدینگ بهین راهکار است. از این رو گروه شرکت های بهین راهکار، متشکل از شرکت های بهین راهکار، بهین راهکار توسعه پیشرو، و بهین راهکار رابین با اهداف زیر فعالیت خواهند نمود:

behinpishro logo text شرکت بهین راهکار 

این شرکت علاوه بر مالکیت کلیه شرکتهای زیرمجموعه هلدینگ، ارائه خدمات مالی، اداری، حقوقی و نیز تعیین استراتژی های کلیه شرکتهای زیرمجموعه، بهمراه تامین مالی آنها را بر عهده خواهد داشت. همچنین، یکی دیگر از ماموریت های این شرکت شناسایی پتانسیل های بالقوه به منظور سرمایه گذاری و ایجاد تنوع محصولات و خدمات در کل گروه می باشد. حمایت از گروه های استارتاپی و یا شرکتهای نوپا، از جمله این موارد می باشد. رویکرد آتی این شرکت تا سال 1400حضور در بورس می باشد.

behinpishro logo text شرکت بهین راهکار پیشرو 

شرکت بهین راهکار پیشرو قدیمی ترین شرکت مجموعه هلدینگ بهین راهکار بوده و از سال 1388 فعالیت می نماید. عمده فعالیت و تمرکز این شرکت بر دو محور تولید محصولات و ارائه خدمات امنیتی استوار است. برند بهین راهکار پیشرو عمدتا با راه اندازی مراکز عملیات امنیت (SOC) و سامانه کورلاگ (CoreLog SIEM) عجین شده است. در سالهای اخیر با توجه به رویکرد ارائه راهکارهای جامع محصولات خانواده CoreSolution و نیز خدمات ایجاد مراکز عملیات یکپارچه (UOC) در استراتژی های کسب و کار این شرکت قرار گرفته است. هم اکنون خدمات این شرکت در چهار حوزه زیر ارائه می گردند:

behinpishro logo text ارائه خدمات ایجاد مراکز عملیات امنیت یکپارچه (UOC) شامل:

  ایجاد مراکز عملیات امنیت (SOC)

  ایجاد مراکز مانیتورینگ (NOC)

  ارائه خدمات یکپارچه سازی مراکز عملیات امنیت و مانیتورینگ

behinpishro logo text ارائه خدمات تامین امنیت سازمانی شامل ارزیابی امنیتی و امن سازی زیرساختها و سرویسها

behinpishro logo text ارائه راهکارهای تامین امنیت سازمانی با محصولات خانواده CoreSolution شامل:

  سامانه مدیریت اطلاعات و رخدادهای امنیتی کورلاگ (CoreLog)

  سامانه مدیریت متمرکز مراکز عملیات امنیت شهپاد

  سامانه پایش هوشمند چند بعدی کورویو (CoreView)

  سامانه مدیریت خودکار و متمرکز مراکز داده کورفلو (CoreFlow)

  سامانه مدیریت دارایی های دیجیتالی کورآی (CoreEye)

  سامانه پایش استانداردهای سازمانی و امن سازی زیرساختها، کوراینسپکت (CoreInspect)

  سامانه مدیریت تهدیدات، کورتیس (CoreTIS)

behinpishro logo text ارائه پلت فرم اینترنت اشیا کورتینگز (CoreThings) 

behinpishro logo text شرکت بهین راهکار رابین

بهین راهکار رابین میراث دار دپارتمان فناوری های نوین شرکت بهین راهکار پیشرو است. در طول سالهای فعالیت شرکت بهین راهکار پیشرو، بیش از چهارصد قرارداد در حوزه های مختلف نظیر راه اندازی سرویس های مایکروسافتی، طراحی و پشتیبانی از مراکز داده، تامین تجهیزات و لایسنس های نرم افزاری و ارائه راهکارهای مجازی سازی با سازمان های مختلف منعقد گردیدند. با توجه به گسترش این حوزه و نیز لزوم تمرکز بهین راهکار پیشرو در حوزه تولید محصولات و ارائه خدمات امنیتی، این دپارتمان در قالب یک شرکت مستقل و تحت عنوان بهین راهکار رابین به فعالیت خود ادامه داده و هم اکنون وظیفه ارائه خدمات در خصوص سرویس های مختلف نرم افزارهای خارجی و نیز تامین تجهیزات و لایسنس را بر عهده دارد.

 

بانک ها

 • logo 07logo 18logo 15 logo 12 logo 12 logo 12 behinrahkar logo 94 94 logo 12 logo 12 logo 12 logo 12
  logo 07logo 18logo 15
  logo 07logo 18logo 15 logo 12 logo 12
 • logo 07logo 18logo 15 logo 12 logo 12 logo 12 behinrahkar logo 94 94 logo 12 logo 12 logo 12 logo 12
   
  logo 12 logo 12 logo 12
  behinrahkar logo 94 94 logo 12 logo 12 logo 12 logo 12
 • logo 07logo 18logo 15 logo 12 logo 12 logo 12 behinrahkar logo 94 94 logo 12 logo 12 logo 12 logo 12
  behinrahkar logo 94 94 logo 12 logo 12
  logo 07logo 18logo 15 logo 12 logo 12
 • logo 07logo 18logo 15 logo 12 logo 12 logo 12 behinrahkar logo 94 94 logo 12 logo 12 logo 12 logo 12
   
  logo 12 logo 12
  behinrahkar logo 94 94 logo 12 logo 12 logo 12 logo 12

پتروشیمی ها

 • logo 09   logo 01   logo18-18   logo 02  logo 06  logo 09  logo 01 logo18-18   logo 02  logo 06
  logo 09   logo 01   logo18-18
  logo 09   logo 01   logo18-18   logo 02  logo 06
 •     logo 08 logo 14  logo 14  
  logo 01 logo18-18   logo 02
  logo 09  logo 01 logo18-18   logo 02  logo 06
 •     logo 08 logo 14  logo 14  
  logo 02  logo 06 logo 09
      logo 08 logo 14  logo 14   
 • logo 09   logo 01   logo18-18   logo 02  logo 06 logo 09  logo 01 logo18-18   logo 02  logo 06
      logo 08 logo 14  logo 14  
  logo 09   logo 01   logo18-18   logo 02  logo 06
 •     logo 08 logo 14  logo 14  
  logo 06 logo 05   logo 14
  logo 09  logo 01 logo18-18   logo 02  logo 06
 • logo 09   logo 01   logo18-18   logo 02  logo 06 logo 09  logo 01 logo18-18   logo 02  logo 06
  logo 01 logo18-18   logo 02
      logo 08 logo 14  logo 14   

اپراتورها و شرکت های ارائه خدمات اینترنت

 •       logo 16      logo 04     logo 13     logo 13
  logo 16      logo 04logo 13
        logo 16      logo 04     logo 13     logo 13
 •       logo 16      logo 04     logo 13     logo 13
  logo 13
        logo 16      logo 04     logo 13     logo 13

ارگان های دولتی

 •   behinrahkar logo 100  behinrahkar logo 101   logo 15   logo 13  logo 52   logo 18  logo 12   logo 11   logo 52  logo 08
    behinrahkar logo 100  behinrahkar logo 101   logo 15
  behinrahkar logo 100  behinrahkar logo 101   logo 15   logo 13  logo 52
 • logo 10   logo 15     logo 52  logo 12   logo 11   logo 10  logo 10  logo 10
    logo 13  logo 52   logo 18
  logo 18  logo 12   logo 11   logo 52  logo 08
 •   behinrahkar logo 100  behinrahkar logo 101   logo 15   logo 13  logo 52   logo 18  logo 12   logo 11   logo 52  logo 08
    logo 12   logo 11   logo 52
  logo 10   logo 15     logo 52
 • logo 10   logo 15    logo 52   logo 12   logo 11   logo 10  logo 10  logo 10
    logo 52 logo 08 logo 10
  logo 12   logo 11   logo 10  logo 10  logo 10
 •   behinrahkar logo 100  behinrahkar logo 101   logo 15   logo 13  logo 52   logo 18  logo 12   logo 11   logo 52  logo 08
    logo 15    logo 52
  behinrahkar logo 100  behinrahkar logo 101   logo 15   logo 13  logo 52
 • logo 10   logo 15    logo 52   logo 12   logo 11   logo 10  logo 10  logo 10
   logo 12   logo 11
  logo 18  logo 12   logo 11   logo 52  logo 08
 •   behinrahkar logo 100  behinrahkar logo 101   logo 15   logo 13  logo 52   logo 18  logo 12   logo 11   logo 52  logo 08
   logo 10  logo 10  logo 10
  behinrahkar logo 100  behinrahkar logo 101   logo 15   logo 13  logo 52

بیمه ها

 •       logo 10      logo 11      logo 11     logo 11     logo 11     logo 11     logo 11     
  logo 10  logo 11   logo 11
  logo 10      logo 11      logo 11     logo 11     logo 11
 •       logo 10      logo 11      logo 11     logo 11     logo 11     logo 11     logo 11     
   
  logo 11     logo 11     logo 11    
  logo 11     logo 11
 •       logo 10      logo 11      logo 11     logo 11     logo 11     logo 11     logo 11     
       logo 11     
  logo 10      logo 11      logo 11     logo 11     logo 11

دانشگاه ها

 • logo 16    logo 04    logo 15   logo 15   logo 15   logo 15
  logo 16    logo 04    logo 15
  logo 16    logo 04    logo 15   logo 15   logo 15
 • logo 16    logo 04    logo 15   logo 15   logo 15   logo 15
  logo 15   logo 15   logo 15
  logo 16    logo 04    logo 15

سازمان ها

 • logo 15 logo 15 logo 15 logo 15  logo 15  logo 15 logo 15 logo 15 logo 15 logo 15 logo 15
  logo 15 logo 15 logo 15
  logo 15 logo 15 logo 15 logo 15  logo 15
 • logo 15 logo 15 logo 15 logo 15  logo 15  logo 15 logo 15 logo 15 logo 15 logo 15 logo 15
  logo 15  logo 15  logo 15
  logo 15 logo 15 logo 15 logo 15 logo 15
 • logo 15 logo 15 logo 15 logo 15  logo 15  logo 15 logo 15 logo 15 logo 15 logo 15 logo 15
  logo 15 logo 15 logo 15
  logo 15 logo 15 logo 15 logo 15  logo 15
 • logo 15 logo 15 logo 15 logo 15  logo 15  logo 15 logo 15 logo 15 logo 15 logo 15 logo 15
  logo 15 logo 15
  logo 15 logo 15 logo 15 logo 15 logo 15