در سالهای اخیر و به باور بسیاری از مدیران حوزه فناوری اطلاعات و امنیت، این بخش از سازمانها از یک معضل بزرگ بنام عدم یکپارچگی و اجرای جزیره ای کارها رنج می‌برد. بسیار شاهد این بوده و هستیم که برای انجام کارها در یک سازمان اولا" افراد و واحدهای مختلفی درگیر می شوند که هر کدام از آنها نیز با ابزارها و روش‌های مختلفی این کارها را انجام می‌دهند ثانیا" امکان مشخص کردن حوزه و حیطه مسئولیت و نظارت هر کدام از واحدها نیز بدلیل عدم دسترسی به ابزارهای مناسب نظارتی فراهم نیست.
از این رو شرکت بهین راهکار با هدف ارائه راهکارهای یکپارچه سازی زیرساخت فناوری اطلاعات و امنیت تاسیس گردیده است. در سالهای فعالیت این شرکت شعار توانمندسازی سازمان‌ها در حوزه‌های مختلف فناوری اطلاعات از طریق ارائه مجموعه ابزارها و راهکارهایی که بتوانند با کمترین هزینه و زمان آنها را با بیشترین بازده به مقصود برساند سرلوحه حرکت این شرکت بوده است.
راهکار جامع System Center در حوزه زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات و راهکار جامع امنیت تحت عنوان CoreSolution از مجموعه خدمات و محصولات شرکت بهین راهکار می باشند که ما را در راه تحقق اهدافمان یاری می رسانند
هدف اصلی ما در شرکت بهین راهکار، خودکارسازی کل زیرساخت فناوری اطلاعات از طریق بکارگیری راهکارهای جامع، با ابزارهایی است که در نتیجه بکارگیری آنها، هزینه‌های سازمان به شدت کاهش یافته و کارمندان نیز فرصت بیشتری برای انجام امور تحقیق و توسعه داشته باشند.
به اعتقاد ما "یکپارچگی شاه کلید موفقیت فناوری اطلاعات در سازمانهاست".
محصولات