ویدئوهای هلدینگ


بزرگان فناوری در حوزه بانکداری الکترونیک در یک نگاه

جشن آخر سال 1397 شرکت بهین راهکار

نمایی کوتاه از گروه شرکتهای بهین راهکار در الکامپ 2018

سرمایه گذاری بهین راهکار در حوزه امنیت استان لرستان

چالش های مرکز عملیات امنیت (SOC)

شهپاد، اولین سپر دفاع سایبری ایرانی

معرفی شهپاد در خبر شبکه 5

معرفی شهپاد در خبرگزاری PressTV

سامانه بومی مرکز عملیات امنیت ( CoreLog )

سرمایه گذاری 1.5 میلیاردی بهین راهکار در امنیت کشور