ویدئوهای هلدینگ


جشن آخر سال 1397 شرکت بهین راهکار

حضور گروه شرکت های بهین راهکار در الکامپ 2019

بزرگان فناوری در حوزه بانکداری الکترونیک در یک نگاه

سرمایه گذاری بهین راهکار در حوزه امنیت استان لرستان

نمایی کوتاه از گروه شرکتهای بهین راهکار در الکامپ 2018

شهپاد، اولین سپر دفاع سایبری ایرانی

چالش های مرکز عملیات امنیت (SOC)

معرفی شهپاد در خبر شبکه 5

سامانه بومی مرکز عملیات امنیت ( CoreLog )

معرفی شهپاد در خبرگزاری PressTV

سرمایه گذاری 1.5 میلیاردی بهین راهکار در امنیت کشور